PayPal Logo

Ziedu piegādes pasūtījums, Apmaksa, Piegāde - Noteikumi

 

Distances līgums

 

1. Šis līgums tiek slēgts starp Siа Ziеdi Оnlinе, reģ. nr. 40103675579, juridiskā adrese: Rīgа, Vējаvаs 9а, dz. 37, LV-1035 (turpmāk tekstā Pārdevējs) un Pircēju (turpmāk tekstā Pircējs), kurš veic pasūtījumu interneta veikalā, kas atrodas interneta adresē http://ziediliepaja.lv/lv/ziedu-piegade (turpmāk tekstā – Ziedu veikals).

 

2. Interneta Ziedu veikala darbību nodrošina un uztur Pārdevējs.

 

3. Veicot pasūtījumu Ziedu veikalā, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar Ziedu veikala Lietošanas noteikumiem un Distances līgumu, kas pieejami interneta adresē http://ziediliepaja.lv/lv/ziedu-pasutisana-apmaksa-piegade

 

4. Pircējam ir tiesības saņemt Pārdevēja veikalā piedāvātās preces un pakalpojumus pēc tam, kad Pircējs ir veicis attiecīgā pakalpojuma vai preces priekšapmaksu. Katras attiecīgās preces un pakalpojuma apraksts un cena ir norādīta preču katalogā pie katras preces. Visas Ziedu veikalā norādītās preču cenas uz pasūtīšanas brīdi ir pilnīgas un galīgas. Visas cenas ir norādītas eiro valūtā (EUR).

 

5. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci vai pakalpojumu, izvēloties vienu no Ziedu veikalā piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem.

 

6. Preču un/vai pakalpojumu apmaksas veikšana nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Pircēja neatsaucamu piekrišanu Noteikumiem.

 

7. Pēc pasūtījuma apmaksas Pircējs ir noslēdzis līgumu ar Pārdevēju, kas nosaka abpusējas saistības un pienākumus.

 

8. Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas, nesniedzot skaidrojumus par atteikuma iemeslu, atdot preci atpakaļ Pārdevēja veikalam. Atdodamā prece nedrīkst būt lietota, bojāta, tai ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, iepakojums un tā marķējums nedrīkst būt bojāti. Atteikuma tiesību izmantošana un preču atpakaļatdošana notiek saskaņā ar šādiem tiesiskajiem aktiem:

 

• Patērētāju tiesību aizsardzības likums;

 

• Ministru kabineta 2002. gada 28. maija noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu”.

 

9. Preču atpakaļatdošanas tiesības netiek attiecinātas uz grieztajiem ziediem, ziedu pušķiem, ziedu kompozīcijām un telpaugiem. (MK noteikumi Nr. 207, 15.3. p.).

 

10. Pārdevējām ir tiesības vienpusēji anulēt pasūtījumu un atgriezt Pircējam pilnu pasūtījuma maksu, ja no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ pasūtījuma izpilde nav iespējama. (Piemēram, pasūtītā prece nav pieejama ilgāk par 30 dienām, vai tai beigusies ražošanas sezona)

 

 

Konfidencialitātes politika. Privātums.

 

1. Pārdevējs nevienam nepārdod, neiegādājas, nesniedz, nepārvieto vai kādā citā veidā neizpauž Konta vai Darījuma datus vai personisko informāciju par Kartes lietotāju, izņemot pieņēmējbanku, Visa/Mastercard Corporations vai pēc attiecīgo valsts institūciju prasījuma. Sensitīvi karšu un to turētāju dati tiek pārraidīti izmantojot drošu TLS savienojumu.

 

2. Pārdevējs neuzkrāj savienojuma datus ar maksājumu sistēmām. Ziedu veikala Pircējs pieslēdzoties elektroniskajām apmaksas sistēmām, datus ievada apmaksas sistēmas mājas lapā, tapēc šī informācija nav pieejama Pārdevējām.

 

3. Visu informāciju un personas datus (pasūtītāja un saņēmēja vārds, uzvārds, tel.nr, piegādes adrese, pasūtītāja e-pasts un IP adrese), ko Pircējs ir iesniedzis saistībā ar Ziedu veikala mājas lapas apmeklēšanu un pakalpojumu izmantošanu, apstrāda un glabā saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

 

4. Nolūki, kādiem var tikt izmantoti jūsu personas dati ietver: pakalpojuma sniegšana un grāmatvedība, identifikācija, pakalpojumu uzlabošana, saziņa, reklāmas pielāgošana un pētniecība.

 

5. Iesniedzot savus datus, Pircējs piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit noteiktajiem datu apstrādes nolūkiem nepieciešamo laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. 6. Savāktie dati tiks izmantoti tikai šeit noteiktajiem datu apstrādes nolūkiem un netiks labprātīgi nodoti trešajām personām, izņemot: ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti; lai izmeklētu un novērstu iespējamus likuma pārkāpumus; lai aizsargātu Pārdevēja tiesības un īpašumu. 7. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā prasīt informāciju par viņa personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Atgriešanas noteikumi

 

1. Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas, nesniedzot skaidrojumus par atteikuma iemeslu, atdot preci atpakaļ Pārdevējām. Atdodamā prece nedrīkst būt lietota, bojāta, tai ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, iepakojums un tā marķējums nedrīkst būt bojāti. Atteikuma tiesību izmantošana un preču atpakaļatdošana notiek saskaņā ar šādiem tiesiskajiem aktiem:

 

• Patērētāju tiesību aizsardzības likums;

 

• Ministru kabineta 2002. gada 28. maija noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu”.

 

2. Preču atpakaļatdošanas tiesības netiek attiecinātas uz grieztajiem ziediem, ziedu pušķiem, ziedu kompozīcijām un telpaugiem. (MK noteikumi Nr. 207, 15.3. p.).

 

Strīdi un pretenzijas

 

1. Visi strīdi un pretenzijas tiek risinātas savstarpēju pārrunu ceļā, iesniedzot rakstisku pretenziju 24 h laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža, kas tiks risināta 10 (desmit) darbadienu laikā no sūdzības/pretenzijas saņemšanas dienas. Sūdzība/pretenzija ir jāiesniedz rakstveidā.

 

 

2. Ja strīdu neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tas risināms Latvijas Republikas tiesā likumos un tiesiskajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Intelektuālais īpašums

 

Vietnes saturs ir Pārdevēja intelektuālais īpašums; tā kopēšana, pavairošana un pārpublicēšana bez Pārdevēja rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

 

Kontakti un rekvizīti:

 

Siа Ziedi online

 

40103675579

 

Pasta adrese: Rīgа, Vējаvаs 9А, dz. 37, LV-1035

 

t. +371 2238 9107

 

 

  • ar mūsu ziedu interneta veikala palīdzību ziedu piegāde tiek veikta visu diennakti;
  • ziedu piegādes veikšanai Liepājas pilsētā mums ir nepieciešamas no 2 līdz 4h laika no Jūsu apmaksas apliecināšanas brīža.
  • ziedu piegādei Liepājas rajonā mums nepieciešamas līdz 6h laika no Jūsu apmaksas apliecināšanas brīža;
  • lai ziedu piegādi veiktu tās pašas dienas vai naksts laikā (darba dienās), Jums Jūsu pasūtījuma apmaksa ir jāapliecina līdz plkst. 18:00
  • lai ziedu piegādi veiktu brīvdienās vai svētku dienās, Jums Jūsu pasūtījuma apmaksa ir jāapliecina līdz plkst 14:00

 

Kā pasūtīt ziedu piegādi

   Mūsu ziedu interneta veikals apkalpo klientus bez reģistrācijas! Noformēt ziedu piegādi mūsu ziedu on-line veikalā ir ļoti vienkārši un ātri. Ziedu piegādi Jūs variet noformēt atrodoties jebkurā laikā un vietā. Izvēlieties Jums iepatikušos ziedus un dāvanas un ievietojiet tos Jūsu iepirkumu grozā. Kad ziedu un dāvanu izvēle ir pabeigta, ejiet uz savu iepirkuma grozu. Tur Jūs gaidīs klienta anketa. No sākuma, no saraksta izvelieties Jums vajadzīgo piegādes vietu un turpiniet ar visas tālāk prasītās informācijas aizpildi. Informācijas logi atzīmētie ar sarkanu zvagznīti ir jāaizpilda obligāti. Klienta anketā tiek sniegta bezmaksas iespēja atzīmēt ANONĪMU ziedu piegādi, kas nozīmē, ka ne ziedu saņēmējs ne kāds cits neuzzinās par ziedu pasūtītāju! Ļoti svarīgi ir pareizi norādīt ziedu saņēmēja telefona numuru, piegādes adresi, kā arī visu Jums zināmo informāciju (durvju kodu, uzņēmuma nosaukumu u.t.t.). No šīs informācijas ir atkarīgs ziedu piegādes precizitāte. Pirms nospiest pogu "Pasūtīt", lūdzu iepazīstieites ar pasūtīšanas un piegādes noteikumiem un tad atzīmējiet lodziņu, ka piekrītiet. Uzmanību! Trauki, kas redzami ziedu attēlos nav iekļauti ziedu cenā!

 

Kā apmaksāt ziedu piegādes pasūtījumu

 

  • ar karti (VISA/MasterCard). Bankas izrakstā maksājums atspoguļojas kā "HFS*ziediliepaja.lv"
  • ar bankas pārskaitījumu
  • PayPal

 

  Ja izvēlēsieties apmaksas veidu "ar bankas pārskaitījumu", pēc pasūtījuma noformēšanas uz Jūsu e-pasta adresi, automātiski tiks nosūtīts rēķins. Rēķinu Jūs variet ērti apmaksāt izmantojot savu interneta banku vai izdrukājiet saņemto rēķinu un dodieties uz jums tuvāko bankas filiāli un apmaksājiet skaidrā naudā. Kā apliecinājumu par Jūsu veikto samaksu, gaidīsim no Jums bankas dokumentu PDF formātā uz mūsu e-pasta adresi. Dokumentā ir jābūt skaidri salasāmam pasūtījuma numuram, mūsu uzņēmuma rekvizītiem, pakalpojuma pilnai summai.

 

  Kad mēs būsim saņēmuši no Jums samaksas apliecinājumu vai pārskaitīto naudu, uz Jūsu norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts Jūsu pasūtījuma statuss. Atcerieties, tikai pēc Jūsu maksājuma apliecinājuma vai naudas pārskaitījuma saņemšanas, mēs uzsāksim pasūtījuma apstradi.

 

Piegāde

   Ar mūsu ziedu piegādes servisa palidzību Jūs variet nosūtīt ziedus un dāvanas, saldumus visā Liepājā, kā arī tuvākajās pilsetās un Liepājas rajonā (Aizputē, Grobiņā, Durbē, Nīcā, Pāvilostā, Priekulē, Rucavā, Vaiņodē un citur). Ziedu piegāde Liepājā ir bezmaksas! Ar visām ziedu piegādes izmaksām variet iepazīties šeit. Gadījumos, ja ziedu saņēmējs nav sastopams norādītajā piegādes adresē, nav sazvanāms pa norādīto telefona numuru, ir izbraucis no pilsētas..., ziedu pasūtījums tiek nodots  viņa tuviniekiem šai adresē, kaimiņiem vai darba kolēģiem. Šajā gadījumā nauda par veikto pasūtījumu netiek atgriezta! Piegādes laiks var mainītes atkarībā no laika apstakļiem un autotransporta tehniskajiem apstakļiem.

Pasūtījuma korekcijas

  Gadījumā, ja Jums ir veicamas kādas izmaiņas pasūtījuma saturā, lūgums veikt jaunu pasūtījumu mūsu interneta veikalā un iepriekšējais pasūtījums tiks automātiski anulēts. Ja Jūs vēlaties mainīt tikai piegādes adresi, apsveikuma tekstu un tamlīdzīgu informāciju, lūgums rakstīt mums uz e-pasta adresi, tajā obligati norādot savu pasūtījuma numuru un jauno informāciju. Par visām izmaiņām ir jāziņo ne vēlāk kā 48h līdz piegādes datumam. Pretējā gadījumā mēs paturam tiesības veikt ziedu piegādi ar jau zināmo informāciju.

 


© www.ZiediLiepaja.lv satura kopēšana un pārpublicēšana ir stingri aizliegta!